Kaap Hoorn nieuwsbrief maart 2022

In deze derde algemene nieuwsbrief van dit jaar informeren wij u onder meer kort over de stand van zaken met betrekking tot de verlaging van de schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023, de deadline voor het aanvragen van TVL Q1 2022, de wijziging ten aanzien van werkvergunningen voor buitenlandse werknemers en de mogelijkheid tot het aanvragen…

Meer

Advieswijzer Aandachtspunten verzuim 2022

Bij verzuim als gevolg van ziekte komt een hoop kijken. U moet als werkgever weten aan welke wet- en regelgeving u gebonden bent. Wat moet u regelen, wanneer en door wie? Wat regelt u zelf en wat besteedt u uit? En hoe zit het met het salaris, uitkeringen en overige financiële zaken? Deze aspecten komen hier aan bod.

Meer

Advieswijzer Voordelen loonkosten 2022

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers die moeilijker aan het werk komen – onder voorwaarden – recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Meer