Advieswijzer Bedrijfsoverdracht

Er komt waarschijnlijk een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om actuele financiële redenen, uw leeftijd, vanwege gezondheidsredenen of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd.

Meer

Klokkenluiders gratis rechtsbijstand

Sinds 1 september 2022 komen klokkenluiders al in aanmerking voor psychosociale ondersteuning bij Slachtofferhulp Nederland na doorverwijzing van de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders. Nu is daar vanaf 1 februari 2024 ook de juridische ondersteuning via de Raad voor Rechtsbijstand bij gekomen.

Meer

Wegnemen belemmeringen hospitaverhuur

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties werkt aan wijzigingen en een informatiecampagne om belemmeringen voor hospitaverhuur te verminderen. De hoop is dat hiermee een bijdrage geleverd kan worden aan de oplossing van het grote woningtekort.

Meer

Derde jaar op rij winstdaling voor groot deel kleiner mkb

Voor het derde jaar op rij heeft een groot deel van het kleinere mkb de winst zien afnemen. “Dit zijn cijfers die de kwetsbaarheid van deze zogeheten microbedrijven tonen”, aldus Pieter van der Kwaak, bestuurslid van SRA. “Het gaat hier om 83% van alle bedrijven in ons land. Zij dragen voor een groot deel bij aan onze welvaart en innovatiekracht.”

Meer

Wetsvoorstel box 3-stelsel vanaf 2027 steeds concreter

Het wetsvoorstel voor het nieuwe box 3-stelsel op basis van het werkelijke rendement dat vanaf 2027 moet ingaan, is weer iets concreter. Nu is ook duidelijk op welke wijze onroerende zaken belast worden in het voorgestelde nieuwe stelsel. Dit wetsvoorstel is voor advies aangeboden aan de Raad van State.

Meer

Kaap Hoorn sluit zich aan bij PIA GROUP

  Beste relatie, Via deze weg willen wij u graag laten weten dat Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs B.V., Kaap Hoorn Audit & Assurance B.V. en Kaap Hoorn Belastingadviseurs B.V. met ingang van 19 juni 2024 onderdeel gaan uitmaken van PIA Group. PIA Group is een accountancy- en advisorygroep, die zich bezig houdt met het…

Meer

Waarom het monitoren van DNS belangrijk is

Het actief monitoren van DNS (Domain Name System) is een effectieve manier om vroegtijdig hacks of ransomware-aanvallen te detecteren. In deze blogpost duiken we dieper in op dit onderwerp. Het monitoren van DNS is belangrijk omdat DNS de primaire manier is waarop ransomware-varianten communiceren met hun command-and-control (C2) servers. Daarom is verdacht DNS-verkeer een veelbetekenend…

Meer

Varianten box 3-heffing berekening tot en met 2022 en vanaf 2023

Op 6 juni 2024 oordeelde de Hoge Raad dat nader rechtsherstel geboden moet worden als het werkelijke rendement van het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement. Op 14 juni 2024 heeft de Hoge Raad een nieuwe aanwijzing gegeven over de berekening van het werkelijke rendement van een box 3-woning. Wat betekent dit voor de box 3-heffing tot en met 2022 en vanaf 2023?

Meer

Belastingschulden corona nog € 9,6 miljard

Ondernemers konden tijdens de coronacrisis uitstel van betaling vragen voor belastingschulden. Ruim 400.000 ondernemers hebben hiervan gebruikgemaakt. Zij vroegen voor € 19,6 miljard uitstel van betaling aan. Eind april 2024 staat hiervan nog € 9,6 miljard open, aldus staatssecretaris Van Rij.

Meer