Kaap Hoorn Nieuwsbrief Oktober 2021

In deze achtste algemene nieuwsbrief van dit jaar informeren wij u onder meer kort over: coronamaatregelen, wat is gestopt en waar kunt u nog een beroep op doen?, is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?, verrekenbare verliezen: veranderingen per 1-1-2022, belastingheffing over aandelenopties vanaf 2022. Daarnaast hebben wij een aantal verschillende nieuwsberichten opgenomen welke mogelijk…

Meer

Coronamaatregelen: wat is gestopt en wat niet?

Vanaf 1 oktober 2021 is het generieke deel van het steunpakket in verband met de coronacrisis stopgezet. Zo zijn de regelingen NOW, TVL, Tozo en TONK en diverse belastingmaatregelen vanaf die datum niet meer verlengd. Op onderdelen loopt de steun nog door en zijn nieuwe maatregelen bekendgemaakt.

Meer

Strenge eisen Milieulijst niet altijd fataal

Als u milieuvriendelijk investeert, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en voor de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Voor deze faciliteiten gelden vaak zeer specifieke eisen. Die mogen echter niet onevenredig zwaar uitpakken, aldus de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Meer

Top-10 Year-End Tips

Which tax-related measures can you still benefit from this year as an entrepreneur? How can you respond smartly now to changes that will apply from 2022? Here are ten practical tips.

Meer

Vanaf 2022 hogere BPM

De belasting die bij aankoop van een nieuwe personenauto betaald moet worden (BPM), gaat de komende vier jaar stijgen. Dit is op Prinsjesdag in het Belastingplan 2022 bekendgemaakt.

Meer

Top 10 Eindejaarstips

Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2022 gaan gelden? Tien praktische tips.

Meer

Kaap Hoorn special Miljoenennota 2022

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de Miljoenennota 2022 en daarbij ook het Belastingplan 2022. In de kabinetsplannen voor het komende jaar valt op dat er geen ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld, en dat het Klimaatakkoord grote invloed heeft op de besluiten van het kabinet. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2022 in werking,…

Meer