Aanspraak levensloop per 1 november belast

Voor werknemers die nog over een zogenaamd tegoed beschikken volgens de levensloopregeling, is dit tegoed op 1 november 2021 vrijgevallen. De uitvoerder van de levensloopregeling is verplicht hierover loonheffing in te houden. Daarbij mag geen rekening worden gehouden met de standaardloonheffingskorting.

Meer

Pas uw beloning voor thuiswerkers aan

Vanwege corona wordt er veel thuis gewerkt. Vanaf 2022 mag u uw werknemers hiervoor een nieuwe, onbelaste vergoeding geven. Daar staat tegenover dat de bestaande ruime vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer beperkt wordt.

Meer

Kaap Hoorn Nieuwsbrief november 2021

In deze negende algemene nieuwsbrief van dit jaar informeren wij u onder meer kort over: Top 10 eindejaarstips, soms langer uitstel van betaling belastingschuld, schenking op papier, en meer tijd voor aanvragen vaststelling NOW 1. Daarnaast hebben wij een aantal verschillende nieuwsberichten opgenomen welke mogelijk voor u van belang kunnen zijn. Klik HIER voor onze nieuwsbrief november…

Meer

Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid

Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van uw bv. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken. Dit bleek onlangs nog uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Meer