De automotivesector is een markt die flink in beweging is. O.a. vergroening, veranderend autogebruik, het rijden van minder kilometers, stagnerende verkoop en druk op de after sales zijn hiervan oorzaken. Dealers en universele bedrijven zullen flink moeten navigeren om te kunnen profiteren van de veranderende markt.

Daarnaast is de automotive branche een branche met specifieke aandachtspunten en regelingen. Belangrijk om dan een professional te hebben die kennis heeft van deze branche en u op maat kan adviseren.

Wij ondersteunen u graag op het gebied van uw administratie, het opstellen van de jaarrekening, maar we denken ook graag met u mee over belangrijke fiscale en organisatorische vraagstukken en wij kunnen de (wettelijke) controle van de jaarrekening verzorgen. Door de verschillende specialisaties van Kaap Hoorn hebben wij altijd de juiste adviseur in huis! Wij weten wat er speelt in uw markt, onze professionals zijn betrokken en wij houden van een goede communicatie door middel van korte lijnen.

Zoekt u een accountant of adviseur met ervaring in de bouw- en vastgoedbranche? Wij hebben jarenlange kennis en ervaring in de bouw- en vastgoedbranche binnen ons team van professionals.

We zien bij onze bouw(gerelateerde) klanten dat het na een aantal zware jaren in de branche nu gelukkig weer de goede kant op gaat. Door de groeiende vraag naar woningen en bedrijfsgebouwen neemt niet alleen de bouw maar ook de vraag naar infrastructuur toe. Er is een groeiend aantal bouwopdrachten, de omzetten (en brutomarges) stijgen en ondernemers richten hun blik weer volop op de toekomst.

De vastgoedbranche kenmerkt zich op dit moment door de lage rente in combinatie met forse beleggingsvermogens die in de markt beschikbaar zijn. We zien het aantal vastgoedbeleggingen daarom toenemen, zowel nieuwbouwontwikkelingen als het optimaal benutten van bestaand vastgoed. Al moet hier wel een onderscheid gemaakt worden tussen “A” en “B” locaties. De vraag naar A-locaties neemt toe, waar de vraag naar B-locaties soms achterblijft.

Wij ondersteunen u graag op het gebied van uw administratie, het opstellen van de jaarrekening, maar we denken ook graag met u mee over belangrijke fiscale en organisatorische vraagstukken en wij kunnen de (wettelijke) controle van de jaarrekening verzorgen. Door de verschillende specialisaties van Kaap Hoorn hebben wij altijd de juiste adviseur in huis! Wij weten wat er speelt in uw markt, onze professionals zijn betrokken en wij houden van een goede communicatie door middel van korte lijnen.

De deurwaardersbranche kenmerkt zich door zeer specifieke (en stricte) regelgeving. Op deze regelgeving wordt toezicht gehouden door het Bureau Financiële Markten (BFT) en aan deze instantie dient dan ook regelmatig (per kwartaal en per jaar) gerapporteerd te worden. Daarnaast dient de accountant te rapporteren over de administratieve organisatie en interne beheersing (administratieverordening).

Kaap Hoorn is specialist in de deurwaardersbranche en is bekend met een groot aantal administratieve systemen waar in deze branche mee gewerkt wordt. Hierdoor weten wij de opdrachten efficiënt uit te voeren én zijn wij in staat om u op maat te adviseren.

Voor diverse deurwaarderskantoren verzorgen wij de maandrapportage, die vervolgens als basis dient voor de rapportering aan het BFT en uiteindelijk de jaarrekening. Met het opstellen van de maandrapportages is er tijdig inzicht in de administratie en kan er tijdig worden bijgestuurd. Kaap Hoorn stelt niet alleen de rapportage op, maar beschrijft ook de ontwikkelingen, de bijzonderheden en aandachtspunten. Dit maakt Kaap Hoorn de accountant en adviseur in de deurwaardersbranche.

Op verzoek kunnen wij referenties overleggen.

Kenmerkend aan een familiebedrijf is de samenwerking met familieleden. Het is binnen familiebedrijven daarom zeer belangrijk om het juiste evenwicht te vinden. Door de emotionele familieband is het binnen familiebedrijven soms lastig om onderwerpen objectief en zakelijk te bekijken.

Ook voor de DGA ondernemingen geldt vaak een hoge persoonlijke betrokkenheid waardoor belangrijke afwegingen soms op basis van emotie worden gemaakt, in plaats van deze zakelijk te bekijken.

Het kan daarom goed zijn om een betrouwbare, betrokken en toch objectieve specialist in te schakelen die u kan helpen bij lastige vraagstukken. Een ander zeer belangrijk punt in het familiebedrijf is de duidelijke communicatie en het tijdig bespreekbaar maken van vraagstukken. Kaap Hoorn is opgericht door de huidige eigenaren en zij weten hoe het is om ondernemer te zijn. Wij kennen de belangen en hechten dan ook grote waarde aan tijdige en duidelijke communicatie. Wij staan graag voor u klaar!

Wij hebben ruime ervaring in vraagstukken die spelen in het familiebedrijf, zoals bedrijfsopvolging, leningen en schenkingen aan familieleden, pensioenvoorzieningen, dividendbeleid, fiscale aspecten bij beleggingen en vastgoed, en eigendomsstructuren. Hiervoor beschikken wij dan ook over de modernste middelen en software om u optimaal van dienst te zijn.

Wij ondersteunen u ook graag op het gebied van uw administratie, managementrapportages, loon- en salarisadministratie, het opstellen van de jaarrekening en wij kunnen de (wettelijke) controle van de jaarrekening verzorgen.

Kaap Hoorn kenmerkt zich door een hoge maatschappelijke betrokkenheid. Zowel betrokkenheid voor u als klant, betrokkenheid bij de eigen medewerkers en ook betrokkenheid bij de maatschappij.

Wij verzorgen onder andere het opstellen van de jaarrekening van een stichting met prachtig project gericht op het aanleggen van een tuin, het verstrekken van voedsel en het opzetten van lesprogramma’s in Kenia en Oeganda. Wij verrichten de controle van een stichting die vrouwen in Zuid-Afrika ondersteunt die in hun eigen omgeving kinderen in ernstige armoede dagelijkse zorg, veiligheid en liefde bieden. Maar ook een organisatie die fondswerving doet voor dierenwelzijn behoort tot onze klantenportefeuille.

Verder zijn wij in de regio betrokken bij diverse maatschappelijke projecten. Zo verzorgen wij de administratie van Always Forward, de grootste voetbalclub in Hoorn, waar wij ook als penningmeester optreden. Daarnaast zijn wij als financieel adviseur betrokken bij het project Talent United. Talent United begeleidt sporttalent (14-21) uit West-Friesland op weg richting de (inter-) nationale top. Dit wordt gedaan met behulp van een betrokken netwerk waarin kennis wordt gedeeld tussen sporters, specialisten en sponsors waardoor iedereen van elkaar leert en elkaar beter maakt: Talent United!

Kortom wij hebben jarenlange ervaring met maatschappelijke organisaties en hebben de juiste professionals in huis met hoge betrokkenheid, die weten wat er speelt binnen maatschappelijke organisaties, met ruime ervaring bij stichtingen en verenigingen en die bekend zijn met ‘ondernemingen’ zonder winstoogmerk. Wij ondersteunen u graag op het gebied van uw administratie, uw fiscale vraagstukken, het opstellen van de jaarrekening, maar we denken ook graag met u mee over belangrijke organisatorische vraagstukken en wij kunnen de (wettelijke) controle van de jaarrekening verzorgen.

Bij onze klanten in de retail zien wij duidelijk een positieve stemming. Door de groeiende economie kopen consumenten meer producten. Aan de andere kant zien we een veranderend koopgedrag van de consument als gevolg van de toegenomen technologische mogelijkheden, de komst van internationale concurrentie en verdere branchevervaging. Kortom, de retail ondernemer moet scherp blijven en zich blijven ontwikkelen in de dynamische markt.

Grenzen vervagen. Wanneer houdt detailhandel op en spreken we van groothandel? Verticale integratie is een belangrijke trend; steeds meer groothandels passen hun bedrijfsmodel aan. Zo leveren steeds meer groothandels tegenwoordig ook rechtstreeks aan de consument. Ook de landsgrenzen spelen, zeker online, een steeds kleinere rol.

Zoekt u een accountant of adviseur die weet wat er speelt in uw branche, ruime ervaring heeft binnen de retail en graag met u meedenkt over fiscale en organisatorische vraagstukken? Wij ondersteunen u graag op het gebied van uw administratie, managementrapportages, loon- en salarisadministratie, het opstellen van de jaarrekening, maar we denken ook graag met u mee over belangrijke fiscale en organisatorische vraagstukken en wij kunnen de (wettelijke) controle van de jaarrekening verzorgen. Door de verschillende specialisaties van Kaap Hoorn hebben wij altijd de juiste adviseur in huis!

Kaap Hoorn is zowel betrokken bij franchisenemers als franchisegevers. Grote, aansprekende franchiseorganisaties zijn al klant van Kaap Hoorn.

Franchisegevers

De franchisegever stelt aan de franchisenemer een complete formule ter beschikking. De samenwerking is erop gericht om alle betrokken partijen er beter van te laten worden. De franchisegever kan zijn expansie sneller en zonder erg grote investeringen realiseren. De franchisenemer investeert immers zelf in zijn eigen bedrijf. Hij of zij beschikt over het nodige eigen vermogen en gaat naar een bank voor de verdere financiering. De franchisegever hoeft daardoor weinig kapitaal te investeren in de start van een nieuwe vestiging en kan meer investeren in de groei van de eigen centrale organisatie. Als accountant van diverse franchisegevers is Kaap Hoorn goed op de hoogte van de aandachtspunten waarmee een gerichte en efficiënte werkwijze wordt gehanteerd. Verder hebben de professionals van Kaap Hoorn gevoel voor de verhoudingen en belangen in een franchiseorganisatie.

Franchisenemers

De kracht in de dienstverlening zit in het zo efficiënt mogelijk inrichten van de administratieve verwerking door het gebruik maken van de mogelijkheden van automatisering. Afhankelijk van uw wensen en vorm van uw onderneming voeren wij (onder meer) uw administratie, zorgen wij maandelijks of per kwartaal voor inzicht in uw administratie en verzorgen wij de (fiscale) jaarstukken. Kortom, franchisenemers worden op administratief gebied volledig ontzorgd tegen een vast tarief.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Kaap Hoorn u kan bieden, neem contact met ons op of kom langs voor een vrijblijvend gesprek.

Op verzoek kunnen wij referenties overleggen.

Hoe zorgt u het beste voor uw vermogen? Wij denken graag met u mee! Wij adviseren en begeleiden u met uw financiële en fiscale vraagstukken, en wij verzorgen al uw fiscale aangiften. En ook niet onbelangrijk, een goed contact met de Belastingdienst is ons niet vreemd.

Wij hebben veel ervaring met belangrijke vraagstukken, zoals estate planning. Wij adviseren u graag hoe u het beste uw vermogen kunt overhevelen naar volgende generaties en hoe u uw testament in kunt richten. Of over familiefondsen, inkomstenbelasting, schenkingen en leningen, erf- en schenkbelastingen en wij denken graag met u mee om ow vermogen fiscaal zo efficiënt en gunstig mogelijk te structureren. Wij begeleiden en adviseren bij emigratie en immigratie. Ook kunnen wij u helpen met anonimiseringsvraagstukken.

Wij vertalen deze ingewikkelde materie naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen.

De Agribusiness sector is een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. Ook onze regio kenmerkt zich door de aanwezigheid van vele moderne Agribusiness ondernemingen, waarin veel wordt geïnvesteerd, waarin hard wordt gewerkt en veel geproduceerd en waar veel innovatie plaatsvindt. Veel producten vinden hun weg buiten Nederland. Veel Agribusiness ondernemingen zijn dan ook sterk internationaal georiënteerd.

Binnen Kaap Hoorn beschikken wij over veel ervaring in onder andere het adviseren van ondernemingen in de Agribusiness sector en in het controleren van de jaarrekening. Bijvoorbeeld bij  ondernemingen actief in de zaadveredeling en zaadtechnologie, ondernemingen in de planten-/bloemenveredeling, en ondernemingen in de handel in Agri producten zoals bloemen, planten en groenten.

Kennis van uw cijfers, kennis van de markt en kennis van complexe financiële regelgeving is daarbij zeer belangrijk. Wij helpen u en uw onderneming graag verder.

Naast de reguliere diensten op het gebied van accountancy, (wettelijke) controle van de jaarrekening en fiscaliteit zijn wij u ook graag van dienst op de volgende terreinen:

  • specifieke fiscale regelingen (landbouwvrijstellingen, innovatiebox, agrarische bedrijfswoningen);
  • financiering;
  • internationale adviseringsvraagstukken;
  • bedrijfsopvolging binnen of buiten de familie.

Graag komen wij bij u langs om met u en uw onderneming kennis te maken.

Enthousiast geworden?

We leren u graag kennen om samen te bepalen wat we voor u kunnen betekenen.
Voor een vrijblijvende kennismaking, bel of mail ons:

Telefoon: 0229 799 800