Flexkracht krijgt eerder medezeggenschapsrechten

Het aantal flexwerkers, zoals uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband, neemt in Nederland steeds verder toe. Om ervoor te zorgen dat ook werknemers met korte of tijdelijke dienstverbanden aanspraak kunnen maken op medezeggenschapsrechten is de WOR (Wet op de ondernemingsraden) per 1 januari 2022 op dit punt gewijzigd.

Meer

Kaap Hoorn nieuwsbrief maart 2022

In deze derde algemene nieuwsbrief van dit jaar informeren wij u onder meer kort over de stand van zaken met betrekking tot de verlaging van de schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023, de deadline voor het aanvragen van TVL Q1 2022, de wijziging ten aanzien van werkvergunningen voor buitenlandse werknemers en de mogelijkheid tot het aanvragen…

Meer