Vandaag hebben wij onze Kaap Hoorn – Special Lonen 2022 uitgebracht.

De Special Lonen 2022 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als HR medewerker. Deze special bevat actuele cijfers ter zake van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga. Tevens bevat deze editie informatie over bijvoorbeeld de auto van de zaak, de thuiswerkvergoeding, de WKR en de transitievergoeding. De hoofdstukken 7 tot en met 10 in deze special gaan in op diverse coronagerelateerde maatregelen.

Klik HIER voor onze Kaap Hoorn Special Lonen 2022!