Ontving of ontvangt u een bijzondere uitkering? En is uw vermogen daardoor te hoog voor recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kindgebonden budget? Dan kunt u mogelijk een verzoek indienen om dit vermogen buiten beschouwing te laten.

Zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag

Belastingdienst

De hoogte van uw inkomen en vermogen bepaalt of en hoeveel recht u heeft op zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag. Bedraagt uw vermogen in 2023 meer dan € 33.748 (samen met uw toeslagpartner € 67.496), dan heeft u bijvoorbeeld geen recht meer op huurtoeslag. Voor zorgtoeslag en kindgebonden budget ligt deze grens in 2023 zonder toeslagpartner op € 127.582 en met toeslagpartner op € 161.329.

Let op! Ook uw inkomen is van belang. Lees hier meer over dit zogenaamde toetsingsinkomen.

Wat is vermogen?

Uw vermogen bestaat uit uw bezittingen verminderd met uw schulden. Alleen de bezittingen en schulden die u in uw belastingaangifte in box 3 moet aangeven, tellen mee. Daarom telt bijvoorbeeld uw woning, een auto of een boot niet mee als vermogen in de toets voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget.

Vermogensuitzonderingen

Sommige vermogensonderdelen die u misschien wel in box 3 moet aangeven, mogen voor de vermogenstoets voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget buiten beschouwing blijven. Dit is bijvoorbeeld het geval voor vermogen dat u opbouwt door een smartengelduitkering. Maar er bestaat nog meer vermogen waarvoor u kunt verzoeken om dit buiten beschouwing te laten. U leest hier om welke vermogensonderdelen het betreft.

Nieuwe vermogensuitzonderingen

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende nieuwe vermogensuitzonderingen:

  • een tegemoetkoming uit de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB);
  • aanvullende regelingen inzake de hersteloperatie kinderopvangtoeslag (voor de ex-partner van gedupeerde en de uitbreiding van de kindregeling naar (pleeg)kinderen van de ex-partner);
  • een schadevergoeding van Stichting Vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn (Stichting VSSA) aan slachtoffers en nabestaanden;
  • een schadevergoeding via de voorschotregeling op grond van het Wetboek van Strafvordering aan de nabestaanden van MH17;
  • een eenmalige financiële ondersteuning aan zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten;
  • vergoedingen van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffer (TAS) aan nabestaanden.

Op verzoek

Kreeg of krijgt u zo’n uitkering en wordt uw vermogen daardoor te hoog voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget? Dan kunt u een verzoek indienen om dit vermogen buiten beschouwing te laten.

Tip! Bedragen die u ontvangt in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag, haalt de Dienst Toeslagen zelf al van uw vermogen af. Deze zijn immers bij de Dienst Toeslagen bekend. U hoeft hiervoor daarom niet zelf een verzoek te doen.

 

Geef een reactie