Uiterlijk 31 januari moet u de laatste loonaangifte over 2018 indienen. Op basis van deze aangifte wordt beoordeeld of u recht heeft op tegemoetkomingen voor bepaalde medewerkers met een laag loon.

LIV en LKV

LKV LIVU kunt als werkgever voor uw werknemers recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV) en voor jongere werknemers het jeugd-LIV. Hiervoor hoeft u geen aanvraag te doen. Het UWV bepaalt aan de hand van de loonaangifte over 2018 of het (jeugd-)LIV over dat jaar aan u wordt uitbetaald. U kunt voor werknemers, die aan de voorwaarden daarvoor voldoen, ook recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). Hiervoor moet u wél een aanvraag doen in de loonaangifte over 2018.

Correctie voorlopige berekeningen

De genoemde voordelen worden alleen toegewezen als dat uit de loonaangifte blijkt. Het is van groot belang dat u de voorlopige berekening die de Belastingdienst vóór 15 maart 2019 stuurt goed controleert. Als u deze berekening niet heeft ontvangen, terwijl u er wel recht op heeft, óf de berekening klopt niet, is dit nog tot en met 1 mei 2019 te repareren. Dat doet u door een correctiebericht over 2018 in te sturen.

Geef een reactie