Periodiek of eenmalige giften

EuroAftrekbare giften kunnen periodiek of eenmalig zijn. Voor periodieke giften is een akte van schenking vereist. Die mag u eventueel zelf opstellen. Voor eenmalige giften is geen akte vereist, maar u moet wel aannemelijk kunnen maken dat u het bedrag geschonken heeft. Een bankoverschrijving is dan het veiligst, zo bleek onlangs in een rechtszaak bij de Rechtbank Gelderland (12 juli 2018).

Overmaking per bank

Voor niet-periodieke giften is vereist dat u de gift aan de hand van schriftelijke bescheiden moet kunnen bewijzen. Recent bleek uit genoemde gerechtelijke procedure dat een overmaking per bank de eenvoudigste vorm van bewijs oplevert.

Bewijs onvoldoende

In deze zaak werden de giften gestaafd aan de hand van kwitanties van de ontvangende partij. Ook werd er een verklaring van de ontvanger van de gift overlegd. Verder kon de schenker aantonen dat er op de dagen waarop geschonken was kasopnames via de bank hadden plaatsgevonden. Bij een controle door de fiscus bij de ontvangende partij, bleek uit de kas echter niet dat de giften ontvangen waren. Het bewijs van de giften was daarmee onvoldoende en dus werd de aftrek van het bedrag niet toegestaan.

Tip: Uit de uitspraak blijkt dat het gebruik maken van een bankoverschrijving de veiligste manier is om een gift te onderbouwen. Deze is immers altijd in de kasadministratie van de ontvangende partij, dan wel via een controle bij de bank, te achterhalen.

Geef een reactie