Kaap Hoorn Nieuwsbrief Corona 31 maart 2020

De steunmaatregelen voor ondernemers op een rij

Het kabinet heeft eerder extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven, om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste.

Let op! De uitwerking van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) is dinsdag 31 maart bekend geworden en ondernemers kunnen in principe per 6 april de tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zie de voorwaarden in artikel 1.

Let op!Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, komen er vanuit de Rijksoverheid telkens nieuwe aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen. Onderstaand overzicht is geschreven met de kennis tot en met dinsdag 31 maart 18.00.

1. Ondernemer kan loonmaatregel NOW 6 april aanvragen
2. Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart
3. Coulance bij betalen pensioenpremie
4. WW-premiedifferentiatie
5. Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp’ers
6. Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen
7. Pas uw voorlopige aanslag aan!
8. Verlaging invorderings- en belastingrente
9. Banken geven mkb half jaar uitstel van aflossing
10. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling
11. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
12. Verruiming kredieten Qredits
13. Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd
14. Gemeentes en waterschappen
15. Vignet voor grensarbeiders in vitale sectoren
16. Geen Nederlandse bijstand voor in buitenland wonende zzp’er
17. Noodpakket voor ondernemers en werknemers in Caribisch Nederland
18. Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers
19. Exportkredietverzekering verruimd

Klik HIER om onze nieuwsbrief (update 31 maart 2020) inzake de nieuwe Coronamaatregelen te openen.

Heeft u vragen over een van de in dit memo genoemde mogelijkheden, of wenst u assistentie hierbij, dan kunt u contact opnemen met Ruud Winter (via ruudwinter@kaaphoorn.net of 0229-799800) ons centraal aanspreekpunt ten aanzien van deze coronamaatregelen.