Klachten

Mocht u als opdrachtgever en/of andere betrokkene aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs, dan kunt zich wenden tot de directie van Kaap Hoorn. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Klokkenluidersregeling

Kaap Hoorn heeft net als elke accountantsorganisatie een klokkenluidersregeling conform artikel VAO 27. De melder is gewaarborgd onder onze klokkenluidersregeling.

U kunt hierover contact opnemen met Stef van Kleef (tevens compliance-officer).