Een hiker die geen bijtelling privé gebruik auto wil, moet aantonen dat op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden. Dit kan bijvoorbeeld met een rittenregistratie waarin alle ritten (zakelijk en privé) gedetailleerd geregistreerd moeten worden.

Een dergelijke registratie leidt voor verhuurbedrijven in de autobranche tot een grote administratieve en financiële last. Gelukkig is er een praktische oplossing. Het bewijs dat op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé gereden wordt, kan door een hiker ook worden geleverd met een verbod op privé-gebruik van de auto’s.

Let op! Dit verbod geldt dan ook voor het gebruik van de auto’s voor woon-werkverkeer.

De werkgever moet dit verbod wel vastleggen in een schriftelijke overeenkomst en toezien op naleving van het verbod. Constateert de werkgever een overtreding van het verbod dan moet de werkgever een sanctie opleggen.

Wordt voldaan aan deze voorwaarden, dan kan een autoverhuurbedrijf de bijtelling privégebruik voor zijn hikers achterwege laten.

Geef een antwoord